Informació important sobre Cookies
DEPLAN S.L. utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal. Pots permetre el seu ús o rebutjar-lo, també pots canviar la configuració en qualsevol moment. Si continues navegant considerem que acceptes l'ús de cookies.

Àrea de consultoria

 • SERVEIS DE GESTIÓ I MANTENIMENT
  • Servei de Gestió Ambiental
  • Auditories internes i Manteniment de Sistemes de Gestió
  • Servei de gestió integrato
  • Servei extern de Conseller de Seguretat en el transport de mercaderies perilloses
  • Control  i anàlisi mediambiental (aigua, aire, residus, sòls i sorolls)
  • Actualizació de la legislació mitjançant DEPLAN LEGISLACIÓN
  • Més informació

 • GESTIÓ MEDIAMBIENTAL WEB
  • Servei de Gestió Ambiental web
  • Auditories internes remotes i Manteniment de Sistemes de Gestió on line
  • Actualització de la legislació mitjançant DEPLAN LEGISLACIÓN
  • Més informació

 • SISTEMES DE GESTIÓ
  • Implantació de Sistemes de Gestió
  • Auditories internes
  • Gestió Ambiental (ISO 14001 / EMAS)
  • Gestió de la Qualitat (ISO 9001)
  • Seguretat i Salut Laborall (ISO 45001)
  • Prerrequisits APPCC / Seguretat Alimentària (ISO 22000/IFS/BRC)
  • Eficiència energètica (ISO 50001)
  • Integració i Manteniment de Sistemes de Gestió
  • Més informació

 • TRÀMITS LEGALS AMB L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL
  • Residus: declaració anual de productors i gestors de residus, plans de minimització
  • Envasos: declaració anual (DAE), SIGRE, ECOEMBES, Pla empresarial de prevenció d'envasos (PEP)
  • Autorització de captació de fonts pròpies (pous)
  • Cànon i autorització d'abocament d'aigües residuals
  • Pla de gestió de disolvents / COV’s
  • Autorització i Notificació de focus emissors a l'atmosfera
  • Declaració PRTR.
  • Notificació anual d'emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle, Informe de Nivell d'Activitat i Plans de Seguiment
  • Contaminació del sòl: Informe preliminar de situació (IPS), Informe de situació periòdica (ISP), Informe base de sòls i aigües subterrànies
  • Anàlisi de risc mediambiental segons la Llei Responsabilitat ambiental
  • Contaminació lumínica: memòries i projectes tècnics d'il·luminació exterior
  • Declaració de possessió d'aparells amb PCB sotmesos a inventari
  • Registre i/o autorització d'operadors no transportistes en matèria de subproductes animals no destinats al consum humà (SANDACH)
  • Impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables d'acord amb la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
  • Més informació

 • SERVEI D'ACTUALIZACIÓ DEPLAN LEGISLACIÓN
  • Identificació i actualització ON LINE de requisits legals
  • Avaluació del Compliment Legal
  • Servei d'alertes automàtic
  • Més informació

 • CONSULTORIA ENERGÈTICA
  • Diagnosi energètica inicial
  • Auditories energètiques segons el Reial Decret 56/2016 i la Directiva 2012/27 / UE
  • Auditories i Sistemes de Gestió Energètica ISO 50001
  • Mesura i monitorització de consums energètics
  • Més informació

 • RESIDUS
  • Memòries i projectes d'autorització de gestor de residus
  • Sol·licitud alta com a agent de residus perillosos i/o no perillosos
  • Sol·licitud alta com a negociant de residus perillosos i/o no perillosos
  • Sol·licitud alta NIMA
  • Declaració anual de gestors de residus
  • Declaració de vehicles fora d'ús (VFU)
  • Declaració de Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
  • Contaminació del sòl: Informe preliminar de situació (IPS), Informe de situació periòdica (ISP), Informe base de sòls i aigües subterrànies
  • Anàlisi de risc mediambiental segons la Llei de Responsabilitat Ambiental
  • Plans de gestió de residus
  • Sistemes de gestió per a l'obtenció de la fi de la condició de residu en determinats residus conforme a la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular
  • Més informació

 • CANVI CLIMÀTIC
  • Càlcul de la Petjada de Carboni (Organització i Producte)
  • Plans per a la compensació voluntària d'emissions
  • Directiva de comerç de drets d'emissió
  • Més informació

 • SEGURETAT ALIMENTÀRIA
  • Requisits previos d'higiene i traçabilitat
  • Manuals APPCC
  • Assessorament per a la implantació i manteniment de diversos estàndards de seguretat alimentària: BRC, IFS, BRC-IoP, FSSC 22000, ISO 22000, GLOBALGAP, etc.
  • Tràmits per a l'obtenció del Registre Sanitari
  • Formació adaptada a les empreses:
   • Actualització de la formació de manipuladors
   • Formacions tècniques de l'equip APPCC
   • Food Defense, etc.
  • Desenvolupament i verificació de sistemes de traçabilitat
  • Elaboració de plans de neteja i desinfecció i la seva verificació
  • Assessorament per a l'etiquetat de productes alimentaris
  • Actualització legislativa
  • Més informació

 • DEPLAN FORMACIÓ
 • ESTUDIS D'IMPACTE AMBIENTAL
  • Informes ambientals
  • Estudis d'impacte paisatgístic
  • Declaració d'Interès Comunitari
  • Estudis d'Impacte Ambiental EIA (simplificat i ordinari)
  • Més informació

 • CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
  • Avaluació de la contaminació acústica
  • Auditories acústiques
  • Estudis d'impacte acústic
  • Mapes de Capacitat Acústica
  • Plans Acústics Municipals
  • Més informació

 • CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
  • Redaciió de memòries i projectes tècnics d'il·luminació exterior
  • Inventari d'instal·lacions i aparells d'il·luminació exterior
  • Informes d'adequació de la il·luminació exterior a la normativa vigent
  • Més informació

 • DIAGNOSI AMBIENTAL D'OLORS
  • Anàlisi de la situació i legislació d'olors aplicable
  • Assessorament de tecnologies per al tractament d'olors
  • Olfatometria dinàmica segons norma UNE-EN 13725
  • Més informació

Volem ser el Departament de Medi Ambient de la seva Organització

El nostre objectiu: La seva millora


Els nostres clients

 • ABB
  Accelleron
  Airbox
  Amplifon
  Aptar
  Arpe
 • Atomizadora
  Bac Valves
  Cales de Llierca
  Cellnex
  Coster
  Dagu
 • Daumar
  Divisegur
  Duccar
  Dynacast
  Electra Molins
  EuroDelca
 • Fassa Bortolo
  Fertusa
  Friselva
  Fundació Salut Empordà
  Gapsa
  García de Pou
 • Gestel
  Gil Comes
  Paul Hartmann
  Heineken
  Hera
  JG Group
 • Kao Chimigraf
  Kerakoll
  Krimelte
  La Farga
  Lafargeholcim
  Le Porc Gourmet
 • Linneo
  Gráficas Llinars
  Olive
  Paulowsky
  Pavidols
  Plymag
 • Promsa
  Propamsa
  Racrisa
  Redelmont
  RDM
  Reig Jofre
 •  
  RRV
  Rujamar
  Tecalum
  Toyota
  Witte y Solá